Spotkanie Wigilijne

Ten szczególny dzień się budzi…

Przyniósł on radość w naszych sercach i uśmiechy na twarzach. Tegoroczne spotkanie wigilijne rozpoczął piosenką jeden z zaproszonych gości, młody artysta Pan Bartek. Zaraz po nim głos przejęła Pani Kierownik Joanna Obidzińska składając wszystkim najserdeczniejsze życzenia w nawiązaniu do tradycyjnej „Dwunastnicy”, która przybliża wizję nowego roku, ukazując dwanaście dni od narodzin Chrystusa do Święta Trzech Króli. Życzyła wszystkim gościom aby te dni spędzić w przyjemnej i rodzinnej atmosferze oraz w pokoju serca oraz aby przełożyło się to na dwanaście miesięcy w nowym roku. Życzenia do wszystkich uczestników również powędrowały z ust Pani Wójt Gminy Purda Teresy Chrostowskiej, która swoją obecnością okazała wsparcie dla nas. Przybyli do nas również: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie Pani Krystyna Sobótka, Pani Aneta Czajka, Pani Jolanta Weihs. Tradycją w naszym domu jest zapraszanie na spotkanie wigilijne Księdza Proboszcza Krzysztofa Wojciechowskiego, którego słowa trafiają do naszych serc i są wskazówką na każde kolejne dni. Po pobłogosławieniu nastał czas na wspólne podzielenie się opłatkiem. Uprzejmych i serdecznych życzeń nie było końca. Na niejednej twarzy zagościło wzruszenie, co przypomniało nam wszystkim o tym jak ważni jesteśmy dla siebie. Nasi uczestnicy jak zwykle przygotowali piękny występ przedstawiający rodzinne święta oraz ukazujący nam ważność codziennego, a nie tylko raz w roku, spotkania z Panem Jezusem. Po występie zasiedliśmy do suto zastawionych stołów przygotowanych wspólnymi siłami. Każdy z uczestników otrzymał drobny, świąteczny upominek. A na zakończenie, jak w każdym rodzinnym domu śpiewaliśmy wspólnie piękne polskie kolędy.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Uczestnicy i Kadra ŚDS w Prejłowie życzy wszystkim radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku!