Spotkanie z kulturą

Warmia i Mazury to skarbnica wielu – czasem zapomnianych i rzadko odwiedzanych miejsc o często bogatej i bardzo zaskakującej historii.

W dniu dzisiejszym odwiedziliśmy właśnie jedno z takich miejsc w pobliskim Barczewie.

Synagoga w Barczewie przy obecnej ulicy Tadeusza Kościuszki 9 jest jedyną zachowaną Synagogą powiatu olsztyńskiego. Została zbudowana w 1847 roku. Podczas II Wojny Światowej hitlerowcy urządzili w budynku wiezienie, które istniało do 1945 roku. Do 1976 roku budynek był opuszczony i niszczał. Po przeprowadzonym gruntownym remoncie Synagogi urządzono w niej oddział muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

Obecnie w synagodze znajduje się Galeria sztuki „Synagoga” prowadzona przez członków Stowarzyszenia „Pojezierze”. Dla wszystkich uczestników spotkanie w tym miejscu, spotkanie z Panią Krystyną Szter – przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Promocji oraz wysłuchanie masy ciekawostek związanych z tym miejscem było wyjątkowym przeżyciem.

Przy okazji mogliśmy podziwiać wspaniałe obrazy wyeksponowane wewnątrz murów Synagogi.

Następnie udaliśmy się na pobliską starówkę, zobaczyć Kościół oraz na pyszne lody, którymi delektując się zakończyliśmy dzisiejszą wycieczkę.

Z pewnością odwiedzimy to miejsce jeszcze raz…