Urodziny Krystiana

Niech ten radosny dzień na zawsze 
Twe troski odsunie w dal 
i niech się śmieje do Ciebie świat,
blaskiem szczęśliwych i długich lat!