Urodziny Pań Ewy, Zofii i Racheli

Niech pięknie śpiewa dziś swe trele skowronek,
bo oto nadszedł Waszych urodzin dzionek.
Przyjmij życzenia z serca prosto płynące,
gorące i ciepłe jak letnie słońce.
Życzymy Wam zdrowia, wszelkiej radości,
stu lat życia oraz bezkresnej miłości.
Szczęście niech Wam towarzyszy w życiu trwale,
trafne zrządzenia losu niech Was wspierają stale.
Wszystkie marzenia niech się spełnią co do jednego,

a na zakończenie coś tradycyjnego: wszystkiego najlepszego.