Urodziny Pani Ani

Radości w każdej sekundzie,
uśmiechu w każdej minucie,
pogody w każdej godzinie,
szczęścia przez cale życie.

Niech ten radosny dzień
na zawsze Twe troski odsunie w cień
i niech się śmieje do Ciebie świat,
blaskiem szczęśliwych i długich lat!

Życzą Uczestnicy i Kadra ŚDS w Prejłowie!