Ogłoszenia

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na usługi transportowe dla uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Marcinkowie z filią w Prejłowie

 

Status ogłoszenia:

Ogłoszenie aktywne

Rodzaj zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 24 stycznia 2019

Przedmiot zamówienia

Nazwa:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na usługi transportowe dla uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Marcinkowie z filią w Prejłowie

Rodzaj przedmiotu:

Usługi

Procedura

Tryb udzielania zamówienia:

Przetarg nieograniczony

OGŁOSZENIE

Informacja – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

Załączniki:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Umowa wzór z trzema załącznikami

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz oferty

Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadcz. dot. SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU art. 25a ust. 1

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadcz. dot. PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA art.25a ust. 1

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadcz. Dot. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – art. 24 ust. 1 pkt 2

Załącznik nr 6 do SIWZ – WYKAZ WYKONYWANYCH USŁUG

Załącznik nr 7 do SIWZ – WYKAZ POJAZDÓW

Załącznik nr 8 do SIWZ – WYKAZ KIEROWCÓW

Załącznik nr 9 do SIWZ – ZOBOWIĄZANIE

Załącznik nr 10 do SIWZ – UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH