Pracownia muzyczna

W pracowni muzycznej uczestnicy mogą słuchać ulubionej muzyki, śpiewać i grać na instrumentach muzycznych.
Celem zajęć w pracowni muzycznej jest rozwijanie zdolności muzycznych, oraz przygotowanie osób do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Repertuar obejmuje muzykę biesiadną, ludową, disco- polo, szanty, patriotyczną oraz popularną.
Uczestnicy śpiewając, biorą udział w uroczystościach w ŚDS , oraz w innych przeglądach, imprezach oraz konkursach muzyczno- artystycznych.
Podczas takich zajęć uczestnicy poznają wiele ciekawych form i metod wyrażanie emocji, przeżyć, doskonalą pamięć, słuch, rozwijają swoje talenty wokalne i sceniczne, rozbudzają wyobraźnię, pokonują swoje ograniczenia i bariery społeczne. Zajęcia muzyczne dają tez możliwość integracji poprzez pracę zespołową.