Pracownia muzyczna

Pracownia muzyczna to miejsce, w którym uczestnicy mogą wyzwolić swój potencjał twórczy, energię i cieszyć się muzyką na różne sposoby.

Środkiem oddziaływania terapeutycznego w naszej pracowni jest muzyka, która stymuluje rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny i ruchowy poprzez różne formy aktywności muzyczne i teatralne.

Uczestnicy chętnie biorą udział w zabawach ruchowych, tańczą, śpiewają, wystukują rytm na instrumentach perkusyjnych, a także wcielają się w role teatralne. Uczestnictwo w pracowni muzycznej pomaga w radzeniu sobie ze stresem i tremą, w przełamywaniu barier i osobistych ograniczeń. Zajęcia z elementami muzykoterapii oraz rytmiki sprzyjają podnoszeniu samoakceptacji, wzmacnianiu poczucia własnej wartości, rozwijaniu umiejętności radzenia sobie ze stresem i niepokojem, umożliwiają rozładowanie napięć emocjonalnych. Zajęcia w pracowni muzycznej obejmują także naukę śpiewu, emisji głosu, ćwiczeń dykcyno-artykulacyjnych oraz umiejętności warsztatowych, pracę nad choreografią i zachowaniem na scenie.

W naszej pracowni działa grupa teatralna oraz grupa muzyczna, która reperezentuje nasz dom na terenie lokalnym i wojewódzkim. Zajęcia zorganizowane w pracowni muzycnej są   dostosowane do indywidualnych zainteresowań, potrzeb i możliwości uczestników.
.Dodatkowo, przeprowadzane są treningi kontaktów interpersonalnych, zdrowego stylu życia, motywacyjno-edukacyjne i spędzania czasu wolnego. Stosuje się metody i techniki z zakresu: arteterapii, socjoterapii, ludoterapii, muzykoterapii, teatroterapii, filmoterapii oraz bibliterapii.