Majowy Patriotyzm

Dzisiejszego dnia Uroczyście obchodziliśmy Święto uchwalenia Konstytucji 3- maja oraz święto flagi. Konstytucja była pierwszą w Europie i drugą na Świecie ustawą regulującą ustrój prawny państwa Polskiego.

Przywódcy stronnictwa patriotycznego z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim wykorzystali zbliżające się święta wielkanocne do zwołania Sejmu, który przegłosował ustawę przy obecności zaledwie 1/3 posłów. Ustawa zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, doprowadziła do politycznego zrównania mieszczan i szlachty oraz wprowadziła ochronę państwa nad chłopami, dzięki czemu miały zostać złagodzone nadużycia w pobieraniu pańszczyzny. Konstytucja wprowadziła także podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Oglądając prezentację zapoznaliśmy się z krótką historią tego wydarzenia. Wiersze czytane przez uczestników jak również piosenki o charakterze patriotycznym wprowadziły nas w nastrój zadumy i refleksji nad tym jak ważna powinna być dla nas tożsamość narodowa, przynależność, jak i historia naszego ukochanego kraju.

Był to dzień wyjątkowy, który na długo zapadnie w naszych polskich sercach.

Trzeci Maja radością wiosenną
wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał,
Sztandarami biało-czerwonymi
umaiła się Rzeczpospolita.

Umaiły się też pierwszym kwieciem
łąki, pola i w ogrodach drzewa,
Maj się pieśnią zwycięskiej wiosny
zgodnym chórem z ludzi rozśpiewał.

Rozpłynęła się już pieśń radosna
głośnym echem po ojczystym kraju
– Witaj, witaj, Majowa Rocznico,
pamiętny Trzeci Maju.