OGŁOSZENIE

W związku z Poleceniem Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 25.03.2020 r. stosując się do jego zaleceń:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Marcinkowie z Filią w Prejłowie przedłuża zawieszenie swojej działalność do dnia 

10 kwietnia 2020 r. włącznie.

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/polecenie-nr-6-i-7-wojewody-warminsko-mazurskiego-z-dnia-25-marca-2020r

Pozostający w tym okresie w domach Uczestnicy ŚDS oraz ich rodziny w razie potrzeby mogą kontaktować się telefonicznie  pod numerami:

  • Kierownik: Joanna Obidzińska 792 074 629
  • Pedagog : Magdalena Kowalska 696 036 085