Światowy Dzień Pokoju

„Pokój to brak wojny…”. Od tych słów zaczęliśmy nasz wykład na temat Światowego Dnia Pokoju. Pokój jest dobrem cennym, przedmiotem naszej nadziei, do którego dąży cała ludzkość. W związku z tym w naszym domu chcieliśmy poruszyć tę istotną dla nas kwestię. Spotkanie opierało się na orędziu Pawła VI, który ustanowił Dzień Pokoju w 1968 roku, dzięki inicjatywie francuskiego filozofa, podróżnika i humanisty Raoula Follereau.  W orędziu wydanym na pierwszym Światowym Dniu Pokoju, przedstawiając jego ideę napisał między innymi :” Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli z wezwaniem aby dzień 1 stycznia 1968 roku był obchodzony na całym świecie jako Dzień Pokoju. Pragnęlibyśmy też, by obchody te ponawiano każdego roku, tak aby pierwszy dzień  w kalendarzu, który odmierza rytm ludzkiego życia w czasie stał się jak gdyby zapowiedzią i obietnicą tego, że w przyszłych dziejach ludzkości będzie panował pokój oparty na sprawiedliwej i dobroczynnej równowadze”. W dyskusji poruszyliśmy kwestie, nie tylko pokoju na świecie, ale przede wszystkim w swoim otoczeniu i rodzinie. W sercu każdego z nas, u niektórych więcej, a u innych jest tylko iskierka, którą próbowaliśmy rozniecić, aby szerzyć ideę pokoju.

W tym dniu, także skupiliśmy się na czynieniu dobra i zbieraliśmy datki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. uczestnicy bardzo chętnie, co roku wspierają tą szczytną inicjatywę.